خرید اینترنتی طراحی لوگو
بستن تبلیغات [X]
ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ

توزیع برق
لیست محصولات

توزیع برق


فهرست

عنوان صفحه

فصل اول: آشنائی کلی با مکان کارآموزی.. 1

تاریخچه محل کارآموزی.. 2

نمودار سازماني محل كارآموزي.. 5

نوع محصولات توليدي يا خدماتي.. 6

شرح مختصر از فرآيند توليد يا خدمات... 7

فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز 10

موقعیت رشته کار آموز در واحد صنعتی.. Error! Bookmark not defined.

بررسي شرح وظایف رشته کار آموز در واحد صنعتی.. Error! Bookmark not defined.2

امور جاری در دست اقدام محل کار آموزی.. Error! Bookmark not defined.3

برنامه های آینده محل کارآموزی.. Error! Bookmark not defined.7

سایر تکنیکهایی که توسط استاد کار آموزی مشخص می گردد. Error! Bookmark not defined.8

مشکلات......................... Error! Bookmark not defined.9

فصل سوم: آزمونها آموخته ها نتايج و پيشنهادات... 20

تابلوهاي برق و روشهاي نصب آن.. Error! Bookmark not defined.

مطالبی دربارۀ مشخصات کلی تابلو ها Error! Bookmark not defined.2

شرایط نصب از نظر قابلیت انتقال.. Error! Bookmark not defined.6

انواع تابلوها Error! Bookmark not defined.7

روش های حفاظت افراد. 32

نصب كنتاكتور Error! Bookmark not defined.

كليدهاي تيغه اي (اهرمي) Error! Bookmark not defined.3

كليد غلطكي.. Error! Bookmark not defined.4

كليد زبانه اي.. Error! Bookmark not defined.4

مشخصات پلاك كنتاكتور 35

طول عمر. Error! Bookmark not defined.6

مزاياي بي متال نسبت به فيوز فشنگي.. Error! Bookmark not defined.7

نصب فيوز Error! Bookmark not defined.7

ميكرو سوئيچ.. Error! Bookmark not defined.7

لامپ سیگنال.. Error! Bookmark not defined.8

تايمر. Error! Bookmark not defined.8

فیوز چیست... Error! Bookmark not defined.8

مقاومت الكتريكي و جريان در مدار Error! Bookmark not defined.9

كوتاه شدگي مدار 40

محافظت سيم ها از كوتاه شدگي مدار 40

ساختمان فيوز فشنگي با توپي پيچي.. 40

نقشه ها و استانداردها 42

علایم وکدگذاری در دیاگرام های شبکه برق.. 42

شناسایی اتصال خطوط.. Error! Bookmark not defined.4

شناسایی اتصال خطوط.. Error! Bookmark not defined.5

شناسایی ترانسفورماتوهای قدرت: Error! Bookmark not defined.5

مشخصات جریان الکتریکی.. Error! Bookmark not defined.5

الکتریکی چگالی جریان.. Error! Bookmark not defined.6

اشکال مختلف جریان الکتریکی.. Error! Bookmark not defined.6

اندازه گیری جریان الکتریکی.. Error! Bookmark not defined.7

مقاومت الکتریکی.. 47

نمودار مصرف بار ترانس ايستگاه 400 علامرودشت در يك روز فصل گرم. 48

نمودار مصرف بار ترانس ايستگاه 400 علامرودشت در يك روز فصل سرد. 49

انواع نقشه ها 49

خطوط انتقال.. Error! Bookmark not defined.0

روابط تجربی برای تعیین ولتاژ انتقال اقتصادی.. Error! Bookmark not defined.1

پایداری شبکه. Error! Bookmark not defined.2

خطوط انتقال هوایی.. Error! Bookmark not defined.2

خطوط انتقال زمینی.. Error! Bookmark not defined.3

شبکه هاي فشار قوي عمومي.. Error! Bookmark not defined.4

فیدر Error! Bookmark not defined.4

خطوط نيرورساني.. Error! Bookmark not defined.5

خط سرويس (در شبکه فشار ضعيف) Error! Bookmark not defined.5

پست.... Error! Bookmark not defined.6

انواع پست... Error! Bookmark not defined.6

معایب پستها با عایق گازی.. 57

تقسيم بندي پستها 57

پست‌هاي داخلي باز و نيمه باز 59

پست‌هاي داخلي بسته. 59

پستهاي گازي( داخلي و بيروني) 60

پستهاي معمولي بيروني... 61

منابع.. 63

پیوست... 64http://www.darvishmusic.com/

.خرید ساعت دیواری .

قیمت: 10000 تومان

محصولات مرتبط