خرید اینترنتی طراحی لوگو
بستن تبلیغات [X]
ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ

تعمیر وروشنایی معابر روستایی
لیست محصولات

تعمیر وروشنایی معابر روستایی

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی

1 .تاريخچه محل كار آموزي....................................................................................................1

2.نمودار سازماني محل كار آموزي....................................................................7

3.نوع محصولات توليدي ياخدماتي........................................................8

4.شرح مختصري از فرايند توليد يا خدمات............................................8

فصل دوم ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز

1. موقعيت رشته كارآموز در واحد صنعتي..............................................................12

2. بررسي شرح وظايف رشته كارآموز در واحد صنعتي...................................................12

.

3.امور جاري در دست اقدام محل كارآموزي.....................................................................18

4. برنامه هاي آينده محل كارآموزي...............................................................................20

فصل سوم

آزمون آموخته ها.نتايج وپيشنهادات

الكتروموتور ها...................................................................................................22

سيكسيونرها و كليد قدرت.........................................................................................23

انتقال و توزيع مقره ها..........................................................................................32

مقدمه و اصول كار رله ها............................................................................................48

ترانسفور ماتور..............................................................................................................60

UPS .........................................................................................................................81

منابع.....................................................................................................................................85

نتايج.............................................................................................................................86

پيشنهادات.............................................................................................................................86

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی

1 .تاريخچه محل كار آموزي....................................................................................................1

2.نمودار سازماني محل كار آموزي....................................................................7

3.نوع محصولات توليدي ياخدماتي........................................................8

4.شرح مختصري از فرايند توليد يا خدمات............................................8

فصل دوم ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز

1. موقعيت رشته كارآموز در واحد صنعتي..............................................................12

2. بررسي شرح وظايف رشته كارآموز در واحد صنعتي...................................................12

.

3.امور جاري در دست اقدام محل كارآموزي.....................................................................18

4. برنامه هاي آينده محل كارآموزي...............................................................................20

فصل سوم

آزمون آموخته ها.نتايج وپيشنهادات

الكتروموتور ها...................................................................................................22

سيكسيونرها و كليد قدرت.........................................................................................23

انتقال و توزيع مقره ها..........................................................................................32

مقدمه و اصول كار رله ها............................................................................................48

ترانسفور ماتور..............................................................................................................60

UPS .........................................................................................................................81

منابع.....................................................................................................................................85

نتايج.............................................................................................................................86

پيشنهادات.............................................................................................................................86

قیمت: 15000 تومان

محصولات مرتبط