خرید اینترنتی طراحی لوگو
بستن تبلیغات [X]
ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ

کارآموزی تجهیزات برق
لیست محصولات

کارآموزی تجهیزات برق


فهرست

عنوان صفحه

فصل اول: آشنائی کلی با مکان کارآموزی.. 1

تاریخچه محل کارآموزی.. 2

نمودار سازماني محل كارآموزي.. 5

نوع محصولات توليدي يا خدماتي.. 6

شرح مختصر از فرآيند توليد يا خدمات... 7

فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز 10

موقعیت رشته کار آموز در واحد صنعتی.. 11

بررسي شرح وظایف رشته کار آموز در واحد صنعتی.. 12

امور جاری در دست اقدام محل کار آموزی.. 13

برنامه های آینده محل کارآموزی.. 17

سایر تکنیکهایی که توسط استاد کار آموزی مشخص می گردد. 18

مشکلات.......................... 19

فصل سوم: آزمونها آموخته ها نتايج و پيشنهادات... 20

تابلوهاي برق و روشهاي نصب آن.. 21

مطالبی دربارۀ مشخصات کلی تابلو ها 22

شرایط نصب از نظر قابلیت انتقال.. 26

انواع تابلوها 27

روش های حفاظت افراد. 32

نصب كنتاكتور 33

كليدهاي تيغه اي (اهرمي) 33

كليد غلطكي.. .4

كليد زبانه اي.. .4

مشخصات پلاك كنتاكتور 35

طول عمر. 36

مزاياي بي متال نسبت به فيوز فشنگي.. 37

نصب فيوز 37

ميكرو سوئيچ.. 37

لامپ سیگنال.. 38

تايمر. 38

فیوز چیست... 38

مقاومت الكتريكي و جريان در مدار 39

كوتاه شدگي مدار 40

محافظت سيم ها از كوتاه شدگي مدار 40

ساختمان فيوز فشنگي با توپي پيچي.. 40

نقشه ها و استانداردها 42

علایم وکدگذاری در دیاگرام های شبکه برق.. 42

شناسایی اتصال خطوط.. 44

شناسایی اتصال خطوط.. 45

شناسایی ترانسفورماتوهای قدرت: 45

مشخصات جریان الکتریکی.. 45

الکتریکی چگالی جریان.. 46

اشکال مختلف جریان الکتریکی.. 46

اندازه گیری جریان الکتریکی.. 47

مقاومت الکتریکی.. 47

نمودار مصرف بار ترانس ايستگاه 400 در يك روز فصل گرم. 48

نمودار مصرف بار ترانس ايستگاه 400 در يك روز فصل سرد. 49

انواع نقشه ها 49

خطوط انتقال.. 50

روابط تجربی برای تعیین ولتاژ انتقال اقتصادی.. 51

پایداری شبکه. 52

خطوط انتقال هوایی.. 52

خطوط انتقال زمینی.. 53

شبکه هاي فشار قوي عمومي.. 54

فیدر 54

خطوط نيرورساني.. 55

خط سرويس (در شبکه فشار ضعيف) 55

پست.... 56

انواع پست... 56

معایب پستها با عایق گازی.. 57

تقسيم بندي پستها 57

پست‌هاي داخلي باز و نيمه باز 59

پست‌هاي داخلي بسته. 59

پستهاي گازي( داخلي و بيروني) 60

پستهاي معمولي بيروني... 61

منابع.. 63

پیوست... 64

قیمت: 10000 تومان

محصولات مرتبط